33 ปีที่รามฯ

 
รศ.เสรี ลีลาลัย
      ทุกหยดของเวลาที่เติมเข้ามาวันแล้ววันเล่า รวมเป็นสายธารแห่งกาลที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว และไม่เคยหวนคืนกลับมาอีก จนถึงวันนี้ ผมอยู่ที่รามฯ มา 33 ปีแล้ว 
     ในความรู้สึกของผม ผมได้อะไรมากมายจากที่รามฯ...
รามฯ เป็นแหล่งเลี้ยงชีพที่มั่นคง ..... เป็นสถานที่ให้โอกาสผมได้ทำงานเชิงปัญญาอย่างอิสระ ซึ่งผมถือว่าอิสระทางความคิดเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของมนุษย์ แม้ว่า หลายความคิดจะไม่อาจถูกแปรเป็นการกระทำได้ก็ตาม อย่างน้อย ก็ได้คิด และวิจารณ์ตามสถานการณ์อันควร
      รามฯ จึงไม่ใช่เป็นเพียงมหาวิทยาลัย ในความหมายของสถานศึกษาที่รวมหลากหลายวิทยาการเท่านั้น แต่รามฯ ยังเป็นแหล่งเพาะความคิด สติปัญญา จิตสำนึก และคุณธรรมไปด้วยในเวลาเดียวกัน
      ผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาอาศัยชายคาบ้านหลังนี้ว่า ในฐานะของผู้จุดเทียนแห่งความคิด ปัญญา และคุณธรรมแก่ศิษย์คนหนึ่ง ผมจะพยายามทำบทบาทหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ให้คุ้มค่าที่สุดกับสิ่งที่ผมได้รับจากรามฯ ผมจะตอบแทนบุญคุณสถานที่นี้อย่างเต็มที่
     ทั้งในบทบาทผู้บริหารองค์กรหนึ่งในรามฯ ในช่วงปลายแห่งชีวิตการทำงาน ผมก็ได้ทุ่มเทสติปัญญาและจิตสำนึกคุณธรรมทำงานอย่างเต็มที่ แม้จะมีเวลาไม่เต็มที่ก็ตาม เนื่องจากต้องสอนศิษย์ และต้องเตรียมการสอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เนื้อหาวิชาการทันสมัยอยู่เสมอ 
     33 ปีที่รามฯ ของผม ผมมีสิ่งที่จะบอกเล่าความรู้สึกให้ท่านทราบถึงรามฯ ในสำนึกของผม…..
               รามฯ เป็นแหล่งสัมมาชีพเลี้ยงชีวิต 
               รามฯ เป็นแหล่งปลูกความคิดอย่างอิสระ 
               รามฯ เป็นแหล่งความรู้คู่ธรรมะ
               รามฯ เป็นแหล่งมีภาระสร้างพลเมือง
               ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา ไม่มีท่าน 
               ไม่มีรามฯ ไม่มีบ้าน ได้ลือเลื่อง 
               ไม่มีรามฯ ไม่มีงาน อันประเทือง
               เพราะมีรามฯ ชาติรุ่งเรือง เนื่องเพราะรามฯ 
                       ขอน้อมจิตถวายสักการะแด่องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วยเทอญ..
                                                                                                            เสรี ลีลาลัย

17 พ.ย. 2552 view : 1436 ครั้ง