สวพ.เชิญชม “ผลงานวิจัยที่สัมผัสได้”ฉลอง38 ปี ม.ร.

สวพ.เชิญชม “ผลงานวิจัยที่สัมผัสได้”ฉลอง38 ปี ม.ร.

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 38 ปี เชิญผู้สนใจสัมผัสกับนิทรรศการผลงานวิจัยที่สัมผัสได้ และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย“การผลิตของใช้ในชีวิตประจำวัน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
       โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งมาครบ 38 ปีในปีนี้ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านการวิจัย ทางด้านวิชาการ ได้ขยายการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างไกลไปทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลก เปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับชั้นและทุกช่วงอายุได้เรียนหนังสือ อีกทั้งในปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี โท และเอก ไปแล้วกว่า 7 แสนคน โดยคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของม.ร.และบัณฑิตเหล่านั้นได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเผยแพร่งานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และผลงานวิจัยต่างๆนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย
       ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 38 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร.ร่วมเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เชิญชวนชาวรามคำแหงและประชาชนทั่วไป เข้าสัมผัสกับผลงานวิจัยที่สัมผัสได้ และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตของใช้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 24 - 27 พ.ย. 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งเชื่อว่าผู้เข้าชมงานครั้งนี้จะได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆจากการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือค้นหาตัวเองเพื่อไปประกอบอาชีพหรือดัดแปลงใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน
       สำหรับ“นิทรรศการ ผลงานวิจัยที่สัมผัสได้” จัดขึ้นตลอดทั้ง 4 วัน โดยมีรายชื่อผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน 10 ผลงาน ดังนี้
       1) หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย อาจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
       2) เครื่องเก็บลูกเทนนิสพลังงานแสงอาทิตย์ โดย อาจารย์นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม 
       3) เครื่องวัดตำแหน่งอัตโนมัติ โดย รศ.ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์
       4) การสร้างบทเพลงจากสมการลอจิสติก โดย รศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ
       5) ไขปริศนาโรคติดเชื้อด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ โดย ผศ.ดร.วิมล จันทร์แจ่ม 
       6) ลดมลภาวะด้วยพลังงานทดแทน โดย อาจารย์วรวรรณ ตันติวัฒน์
       7) เครื่องเพิ่มคุณภาพน้ำจากการออกกำลังกาย โดย ผศ.ประภัสร มหาพัฒนไชย
       8) แผ่นเส้นใยนาโนผสมสมุนไพรเพื่อใช้ปิดแผล โดย ผศ.ดร.ชิดชนก มีใจซื่อ
       9) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดย อาจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
     10) ภูมิปัญญาอาหารไทยห่างไกลโรค โดย รศ.ดร.วันดี ไทยพานิช

                     วันที่ 24 พ.ย. 52    สาธิตการทำ “ขนมมงคลและน้ำพริกเพื่อสุขภาพ” 
                     วันที่ 25 พ.ย. 52    สาธิตการทำ “ขนมตามประเพณี และยำพฤกษาพรรณ” 
                     วันที่ 26 พ.ย. 52   
สาธิตการทำ “ขนมไทยโบราณและน้ำพริกสมุนไพร”
                     วันที่ 27 พ.ย. 52
    สาธิตการทำ “อาหารตามฤดูกาลและอาหารตามราศี”

   ด้านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย โดยวิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ระหว่าง 24-27 พ.ย. 2552
   - ภาคบรรยาย
เวลา 09.00-12.00 น.   “ความรู้เกี่ยวกับการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวัน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร ศุภลักษณ์นารี คณะวิทยาศาสตร์
   - ภาคปฏิบัติ เวลา 13.00- 16.00 น. 

วันที่/กลุ่ม กิจกรรม
24 พ.ย.2552  กลุ่ม 1 : การผลิตน้ำยาล้างจานขจัดคราบไขมัน น้ำยาซักผ้าสูตรธรรมชาติ
และน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมชาติ
25 พ.ย.2552ลุ่ม  2 : 
26 พ.ย.2552 กลุ่ม 3  :
 การผลิตสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ น้ำยาขจัดกลิ่นตัวเพื่อสุขภาพ
และน้ำยาดับกลิ่นรองเท้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารีคุณนัชชา วิริยะภาพ และคุณกฤษฎ์ นามวงษ์ 
27 พ.ย. 2552 กลุ่ม 4 : การผลิตเซรามิกส์ การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อพิมพ์ การขึ้นรูปด้วยมือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมพฤกษะวัน 

          ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงและผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 38 ปี และสัมผัสกับนิทรรศการผลงานวิจัยที่สัมผัสได้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว...
 

9 พ.ย. 2552 view : 1413 ครั้ง