ทำเนียบศิษย์เก่า
  คุณ : ปิ่น    ศรีด้วง    รหัสนักศึกษา : 336000975  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : ผู้ใหญ่บ้าน   ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
  สถานที่ติดต่อได้ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.วารีรัตน์ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
  ip:202.143.146.xxx

  คุณ : นายสืบสกุล    สุต้น    รหัสนักศึกษา : 385016285  
  ศิษย์เก่าคณะ : วิทยาศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน   ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ
  สถานที่ติดต่อได้ : บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด 1687 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  ip:203.146.171.xxx

  คุณ : นายสำเริง    เปี่ยมฝั่ง    รหัสนักศึกษา : 20114463  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : ทนายความ   ตำแหน่ง : ทนายความ
  สถานที่ติดต่อได้ : 49 หมู่ 2 ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา(สะพานพระราม5) ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  ip:27.55.27.xxx

  คุณ : พรรทณีย์    เจียบบุตร    รหัสนักศึกษา : 4905003952  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัท   ตำแหน่ง : Admin Engineer
  สถานที่ติดต่อได้ : 37 ซอยรามคำแหง 50 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
  ip:180.183.46.xxx

  คุณ : นายพลกฤต    สุดสวาสดิ์    รหัสนักศึกษา : 386029484  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชก.)
  สถานที่ติดต่อได้ : 212/16 ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา
  ip:118.173.198.xxx

  คุณ : เกศินี    ชัยโยบัว    รหัสนักศึกษา : 353033610  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  สถานที่ติดต่อได้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต2 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  ip:49.230.96.xxx

  คุณ : เยาวเรศว์    ชัยโยบัว    รหัสนักศึกษา : 282163178  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  สถานที่ติดต่อได้ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ip:49.230.96.xxx

  คุณ : นายสุเทพ    ปฏิมินต์    รหัสนักศึกษา : 5106406233  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สถานที่ติดต่อได้ : 51 ซอยคลองแห้ง 1 หมู่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
  ip:203.113.97.xxx

  คุณ : นายนเรนทร    แก้วโท    รหัสนักศึกษา : 4201522887  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สถานที่ติดต่อได้ : 29 หมู่ 10 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  ip:123.242.180.xxx

  คุณ : ชาติโอฬาร    ลัคนานันทน์    รหัสนักศึกษา : 26113962  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : ทนายความ   ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
  สถานที่ติดต่อได้ : 168/12 ถนนคู้บอน รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร10230
  ip:115.67.162.xxx

  จำนวน : 806 ข้อความ ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 81 หน้า
  หน้า [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]