ทำเนียบศิษย์เก่า
  คุณ : ชาติโอฬาร    ลัคนานันทน์    รหัสนักศึกษา : 26113962  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : ทนายความ   ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
  สถานที่ติดต่อได้ : 168/12 ถนนคู้บอน รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร10230
  ip:115.67.162.xxx

  คุณ : นายศุภชัย    มณีรัตน์    รหัสนักศึกษา : 5224801251  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอ
  สถานที่ติดต่อได้ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
  ip:118.174.77.xxx

  คุณ : ธัญนภา    พันธุวงษ์    รหัสนักศึกษา : 4404024111  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : รับจ้าง   ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนกผลิต
  สถานที่ติดต่อได้ : 18 ม.10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
  ip:27.55.164.xxx

  คุณ : อธิติ    หล้าดวงดี    รหัสนักศึกษา : 4022009296  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน   ตำแหน่ง : Marketing Manager
  สถานที่ติดต่อได้ : Ausserhalb 15 68623 Lampertheim -Germany
  ip:27.130.234.xxx

  คุณ : นายชัชวาลย์    สิงห์สถิตย์    รหัสนักศึกษา : 326708371  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สถานที่ติดต่อได้ : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
  ip:171.6.67.xxx

  คุณ : นางสาว คณึงนิตย์    ศิริจันทร์    รหัสนักศึกษา : 4306050875  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัท   ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคาร
  สถานที่ติดต่อได้ : 50ซ.อินทามระ23 ถ.สุทธสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
  ip:58.8.145.xxx

  คุณ : พ.ต.อ.ชัชวาลย์    เกตุแก้ว    รหัสนักศึกษา : 151-10436  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการตำรวจ   ตำแหน่ง : ผกก.สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์
  สถานที่ติดต่อได้ : สถานีตำรวจภูธรนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร.043-126840
  ip:223.206.219.xxx

  คุณ : ชัชวาลย์    เกตุแก้ว    รหัสนักศึกษา : 15110436  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการตำรวจ   ตำแหน่ง : ผกก.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์
  สถานที่ติดต่อได้ : สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ หมู่ที่1 ต.นาคู อ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ 46160
  ip:223.206.219.xxx

  คุณ : อภิณัฐ    อิ่มเอม    รหัสนักศึกษา : 4202169506  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว   ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ
  สถานที่ติดต่อได้ : 50/22 ม.4 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
  ip:101.109.12.xxx

  คุณ : มลิวัลย์    แสงนิกร    รหัสนักศึกษา : 16330160  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : แม่บ้าน   ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
  สถานที่ติดต่อได้ : 35/489 หมู่บ้านทวีทอง หนองแขม กรุงเทพ 10160
  ip:110.168.140.xxx

  จำนวน : 797 ข้อความ ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 80 หน้า
  หน้า [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]