ทำเนียบศิษย์เก่า
  คุณ : นายธรรมราช    จันทร์ดอน    รหัสนักศึกษา : 375034186  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : ค้าขาย   ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
  สถานที่ติดต่อได้ : ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ 100 หมู่ 9 ต.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
  ip:223.205.248.xxx

  คุณ : ปนัดดา    ผุดผ่อง    รหัสนักศึกษา : 4903700047  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : Logistics   ตำแหน่ง : Pr
  สถานที่ติดต่อได้ : 35/338หมู่2อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี
  ip:110.171.83.xxx

  คุณ : เสกสรรค์    สร้อยสุุนทร    รหัสนักศึกษา : 4401105244  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : นักกฎหมาย   ตำแหน่ง : Senior officer
  สถานที่ติดต่อได้ : บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่119/10 ม.4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  ip:61.90.167.xxx

  คุณ : กัลยา    แก้วเกตุ    รหัสนักศึกษา : 26244697  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : ค้าขาย   ตำแหน่ง : การเงิน
  สถานที่ติดต่อได้ : หจก หจก .ท่าคอยบริการ 294 หมู่ 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
  ip:125.27.255.xxx

  คุณ : กรณรงค์    ยอดมงคล    รหัสนักศึกษา : 4102185017  
  ศิษย์เก่าคณะ : วิทยาศาสตร์
  อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว   ตำแหน่ง : MD
  สถานที่ติดต่อได้ : ปทุมธานี
  ip:180.183.142.xxx

  คุณ : ทิพวรรณ    นาคบุญตา    รหัสนักศึกษา : 4606228387  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานต้อนรับ   ตำแหน่ง : RECEPTIONIST
  สถานที่ติดต่อได้ : 44/7 ถ.บรรทัดทอง ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ
  ip:61.91.133.xxx

  คุณ : อนุรักษ์    จันทร์ลอย    รหัสนักศึกษา : 381041130  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัท   ตำแหน่ง : ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
  สถานที่ติดต่อได้ : 605 ซ.ลาดพร้าว87 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพ
  ip:125.25.128.xxx

  คุณ : สุพรรณี    พวงพั่ว    รหัสนักศึกษา : 4102185016  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัท   ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
  สถานที่ติดต่อได้ : 113/3 ม.1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี20270
  ip:118.174.23.xxx

  คุณ : นริศร์    เปรมวงศ์ศิริ    รหัสนักศึกษา : 4102032051  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : งานบริษัทเอกชน   ตำแหน่ง : พนักงานบริษัท
  สถานที่ติดต่อได้ : 67/300 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  ip:202.28.7.xxx

  คุณ : แววดาว    นันทวงศ์    รหัสนักศึกษา : 20  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
  สถานที่ติดต่อได้ : 1 เจริญราษฎร์ ซ 1 ต วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
  ip:118.172.141.xxx

  จำนวน : 820 ข้อความ ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 82 หน้า
  หน้า [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]