ทำเนียบศิษย์เก่า
  คุณ : อนุรักษ์    จันทร์ลอย    รหัสนักศึกษา : 381041130  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัท   ตำแหน่ง : ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
  สถานที่ติดต่อได้ : 605 ซ.ลาดพร้าว87 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพ
  ip:125.25.128.xxx

  คุณ : สุพรรณี    พวงพั่ว    รหัสนักศึกษา : 4102185016  
  ศิษย์เก่าคณะ : มนุษยศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัท   ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
  สถานที่ติดต่อได้ : 113/3 ม.1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี20270
  ip:118.174.23.xxx

  คุณ : นริศร์    เปรมวงศ์ศิริ    รหัสนักศึกษา : 4102032051  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : งานบริษัทเอกชน   ตำแหน่ง : พนักงานบริษัท
  สถานที่ติดต่อได้ : 67/300 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  ip:202.28.7.xxx

  คุณ : แววดาว    นันทวงศ์    รหัสนักศึกษา : 20  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
  สถานที่ติดต่อได้ : 1 เจริญราษฎร์ ซ 1 ต วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
  ip:118.172.141.xxx

  คุณ : ส.ต.ท.ประยุทธ    อุดแน่น    รหัสนักศึกษา : 4202400356  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดิน
  สถานที่ติดต่อได้ : 47/2หมู่ 5 ต.รัองกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
  ip:49.230.107.xxx

  คุณ : ประสิทธิ์    คุ้มบ้าน    รหัสนักศึกษา : 25215484  
  ศิษย์เก่าคณะ : บริหารธุรกิจ
  อาชีพ : รับจ้าง   ตำแหน่ง : ผจก.สาขา
  สถานที่ติดต่อได้ : 185/43 ถนนพังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  ip:183.89.136.xxx

  คุณ : นายเพิ่มศักดิ์    ศรีเพชรภูมิ    รหัสนักศึกษา : 24417046  
  ศิษย์เก่าคณะ : ศึกษาศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการครู   ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  สถานที่ติดต่อได้ : ร.ร.วังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์ จ สุพรรณบุรี
  ip:125.26.86.xxx

  คุณ : ว่าที่ร้อยโทศิริวัฒน์    อัตชู    รหัสนักศึกษา : 19103635  
  ศิษย์เก่าคณะ : นิติศาสตร์
  อาชีพ : รับราชการ   ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
  สถานที่ติดต่อได้ : 2/165 บ้านวุฒิวรรณ หมู่บ้านทรงศิริ ถนนศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
  ip:182.52.128.xxx

  คุณ : ปิ่น    ศรีด้วง    รหัสนักศึกษา : 336000975  
  ศิษย์เก่าคณะ : รัฐศาสตร์
  อาชีพ : ผู้ใหญ่บ้าน   ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
  สถานที่ติดต่อได้ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.วารีรัตน์ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
  ip:202.143.146.xxx

  คุณ : นายสืบสกุล    สุต้น    รหัสนักศึกษา : 385016285  
  ศิษย์เก่าคณะ : วิทยาศาสตร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน   ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ
  สถานที่ติดต่อได้ : บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด 1687 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  ip:203.146.171.xxx

  จำนวน : 814 ข้อความ ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 81 หน้า
  หน้า [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]